Agenda Algemene Ledenvergadering 24 mei 2022

 

73ste algemene ledenvergadering

Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen

 

Bij deze nodigen wij onze leden uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering welke zal worden gehouden in Uitvaartcentrum Startman, Werfheegde 27 te Haaksbergen op dinsdag 24 mei a.s., aanvang 19.30 uur.

 

 

AGENDA

 

  1. Opening
  2. Notulen vergadering 21 september 2021
  3. Jaarverslag/ jaarrapport 2021/ begroting 2022
  4. Verslag kascontrole
  5. Dechargeverlening door de vergadering aan het bestuur
  6. Benoeming nieuw lid kascontrole
  7. Voor het jaar 2023: vaststelling contributie en vaststelling ledenkorting bij uitvaart/crematie
  8. Bestuursverkiezing

De heer W.G. ten Voorde, bestuurslid, aftredend en herkiesbaar

Mevrouw G.J.M. van Oosten-Hollink, 2e voorzitter, aftredend en herkiesbaar

Mevrouw I.M. Boonk-Diepenmaat, secretaris, aftredend en herkiesbaar

De heer D. Waanders, aspirant bestuurslid.

De heer J.B.M. Bauhuis, aspirant bestuurslid.

 

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

 

Aansluitend aan de vergadering, rond 20.45 uur, heeft het bestuur Notaris Mr P.J. Siemerink uitgenodigd voor een lezing over testament en levenstestament. Na de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

We sluiten de avond, nu het eindelijk weer kan, af onder het genot van een drankje en een hapje.

 

Inloop vanaf 19.15 uur.

 

Met vriendelijke groet,

Algemeen Bestuur