In de algemene ledenvergadering 24 mei 2022 zijn de volgende besluiten genomen.

In de algemene ledenvergadering van 24 mei 2022 zijn de volgende besluiten genomen.

De contributie wordt met ingang van 01 januari 2023 met 2% verhoogd.

Het uit te keren bedrag bij overlijden wordt met ingang van 25 mei 2022 met €50,00 verhoogd. Daarmee komt het uit te keren bedrag bij overlijden op  € 3.200,00 te staan.

Met vriendelijke groet,

 

Algemeen Bestuur