Wij zijn op zoek naar U!

Het algemeen bestuur bestaat uit een groep leden die de vereniging een warm hart toe dragen en welke de vereniging draaiende houdt, maar wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Zonder een bestuur kan uw uitvaartvereniging niet blijven bestaan. Onze werkzaamheden bestaat uit ongeveer 6 vergaderingen per jaar, het bijhouden van financiële en administratieve werkzaamheden en het secretariaat, het bezoeken van de regiovergadering en algemene ledenvergadering van ons overkoepelend orgaan FKB (zie voor meer info de website FKB – Home (f-k-b.nl)  en het onderhouden van contacten met betrekking tot de uitvaartwereld.  Dus heeft u tijd en zin om uw uitvaarvereniging te helpen, neem dan contact met ons op.

Wij zijn in eerste instantie op zoek naar een aanvulling op het bestuur, met in de toekomst de mogelijkheid om de bestuursfunctie te combineren met een functie zoals 2e secretaris of 2e voorzitter.

Natuurlijk komen wij graag geheel vrijblijvend met u in gesprek en is er de mogelijkheid om u  te oriënteren door een vergadering van ons bij te wonen.

Interesse gewekt? Stuur een mail naar secretariaat@barbarahaaksbergen.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Wie zijn wij?

Even een verduidelijking. U bent lid, van onze uitvaartvereniging en u betaalt contributie. Net zoals bij een andere vereniging komt de contributie ten goede aan de leden en de vereniging.

Onze vereniging is in 1949 in Haaksbergen ontstaan door het begrip Noaberschap. In die tijd zorgden de buren dat de overledene waardig naar haar of zijn laatste rustplaats kon worden gebracht. Omdat er vaak geen financiële middelen waren, is de uitvaartvereniging in het leven geroepen. Tegen inleg van een toen maandelijks bedrag, dat na de zondagse R.K. kerkdienst in het nabijgelegen café aan het bestuur werd betaald, konden onze leden gebruik maken van een pakket dat werd verstrekt bij het overlijden van een lid. Te denken valt hierbij aan een kist, dekkleed, rouwkaarten en bidprentjes en verzorging enz. Omdat dit niet meer van deze tijd is hebben wij al een groot aantal jaren geen pakket meer, maar is in overleg met de toen aanwezige leden tijdens de algemene ledenvergadering besloten om over te gaan tot een uit te keren bedrag bij overlijden.

Ieder jaar is het algemeen bestuur verplicht om een algemene ledenvergadering uit te schrijven. Omdat het grootste gros van onze leden zich in Haaksbergen bevindt, wordt de openbare aankondiging en agenda in de maand mei geplaatst in Rond Haaksbergen. Ook krijgen leden waarvan het mailadres bij ons bekend is, de agenda toegezonden. Leden die tijdens de algemene ledenvergadering aanwezig zijn, krijgen het jaar er op de agenda per post toegezonden. Tevens houden we onze leden op de hoogte via deze website en Facebook. Al onze leden zijn welkom tijdens de algemene ledenvergadering. Twee agendapunten die standaard op de agenda staan zijn: contributie en het uit te keren bedrag. Onze leden hebben dus inspraak.