Contributie per 01-01-2024

Let op!  Bedragen gelden vanaf 01 januari 2024

Contributies gelden per jaar en het volledige bedrag wordt jaarlijks, via automatische incasso, in de maand mei geïnd. Contributies gelden per persoon. Kinderen jonger dan 18 jaar, waarvan tenminste een van de ouders lid is, zijn gratis lid. Leden die 77 jaar zijn geworden komen in contributie groep 37, met ingang van het volgende boekjaar. Bij betaling per factuur betaalt u naast de te betalen contributie, een administratievergoeding van € 5,00, voor de extra kosten die hiervoor gemaakt worden.

Machtiging tot automatisch incasso afgegeven? Dit kan heel eenvoudig op deze website, klik  op de tab “wijzigingen doorgeven”  Wij incasseren in de maand mei de jaarlijkse contributie.

Contributie geldende voor 2024

Leeftijd op het moment van lid worden is bepalend voor de contributiegroep.
Leeftijd 18 t/m 31 jaar gaan ieder jaar met de leeftijd mee, tot men 32 jaar is,
dan blijft men in CG 32.
Als de leeftijd van 77 jaar is bereikt gaat men bij de inning van de contributie in het jaar
daarop naar CG 37.
Contributiebedragen zijn per jaar.

CONTRIBUTIEBEDRAGEN ingaande per 01 januari 2024

In de algemene ledenvergadering van 23 mei 2023 zijn de contributies als volgt vastgesteld:

 

CG*

Bedrag

Leeftijd

Oude CG
Tot en met 17

€ 0,00

0-17 jaar

31
18

€ 44,70

18 jaar

32

19

€ 46,05

19 jaar

32
20

€ 49,65

20 jaar

32
21

€ 52,10

21 jaar

32
22

€ 53,80

22 jaar

32
23

€ 54,60

23 jaar

32
24

€ 55,90

24 jaar

 32
25

€ 57,05

25 jaar

32
26

€ 59,60

26 jaar

32
27

€ 62,10

27 jaar

32
28

€ 63,95

28 jaar

32
29

€ 66,80

29 jaar

32
30

€ 68,30

30 jaar

32
31

€ 71,10

31 jaar

32

32

€ 77,15

32 jaar

32
33

€ 102,65

33 jaar

33
34

€ 116,65

34-40 jaar

34
35

€ 146,30

41-50 jaar

35

36

€ 199,35

51-55 jaar

36
37

€ 40,85

> 77 jaar

37
38

€ 3.250,00

> 55 jaar

28 Inkoopsom

 

* CG = ContributieGroep