Wat te doen bij het overlijden van een dierbare

Wij betuigen u onze oprechte deelneming. Onze vereniging verzorgt zelf geen uitvaarten, hiervoor verwijzen wij u naar een uitvaartverzorger. (zie voor meer informatie “leden info”) Het staat u vrij om zelf een uitvaartverzorger te kiezen.

_MG_00332Naam, zetel, werkgebied

De vereniging draagt de naam: R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara en is gevestigd te Haaksbergen. Het werkgebied van de vereniging is daar waar de leden van de vereniging woonachtig zijn.

Ons doel

Het doel en de grondslag van de vereniging zijn: om op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en nabuurschap, geïnspireerd vanuit een christelijke visie,onderlinge hulp te verlenen op het gebied van, het laten verzorgen van de uitvaart, en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.