Lidmaatschap

Voor toetreding als lid geldt geen medische keuring. Na 2 maand lidmaatschap kan men gebruik maken van de uitkering bij een overlijden. Door toetreding als lid conformeert men zich aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Van elk lid zijn de ongehuwde kinderen tot hun 18e jaar gratis lid, mits hiervan opgave is gedaan aan het secretariaat. (naam, voorletters, geboortedatum, adres en het geslacht).

Verhuizing / Overige wijzigingen

Van elke adres-, bank, en/of gezinswijziging dient u zo spoedig mogelijk opgave te doen via onze website www.barbarahaaksbergen.nl, of per post Postbus 77, 7480 AB Haaksbergen, of mailen naar info@barbarahaaksbergen.nl, onder vermelding van het gezinsnummer.

Opzeggingen

Opzeggingen dienen schriftelijk voor 30 november van het lopende jaar bij ons binnen te zijn. Het lidmaatschap wordt dan per de 1ste januari van het  daaropvolgende jaar beëindigd. Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, moeten wij u er op attenderen dat er geen teruggave van de reeds betaalde contributie mogelijk is. Bij opzegging kunt u ook geen aanspraak maken op het uit te keren bedrag bij overlijden. Opzeggingen worden altijd schriftelijk, door het bestuur bevestigd in de maand december van het lopende jaar.

Uit te keren bedrag bij een overlijden

De hoogte van het uit te keren bedrag bij een overlijden wordt ieder jaar in de openbare algemene ledenvergadering vastgesteld. In de algemene ledenvergadering van 25 mei 2024 is  onderstaande vastgesteld.

Het uit te keren bedrag bij overlijden bedraagt met ingang van 26 mei 2024 € 3.300,00.

Uitvaartverzekering Twenthe NV

Twenthe, samenwerkingspartner van uitvaartvereniging St. Barbara, is al meer dan 80 jaar zelfstandig uitvaartverzekeraar. Met meer dan 90.000 verzekerden is Twenthe specialist op het gebied van uitvaartverzekeringen en kan u van alle informatie voorzien. Twenthe werkt veel samen met uitvaartverenigingen. In overleg met het bestuur van de vereniging verzorgt Twenthe onder andere de informatieverstrekking over het lidmaatschap (ook voor aspirant-leden). Vaak gebeurt dat via een persoonlijk gesprek, want door persoonlijke wensen is iedere uitvaart anders en verschillen ook de kosten. In combinatie met het lidmaatschap van de vereniging kan Twenthe maatwerk leveren. Ook als er al andere voorzieningen of verzekeringen zijn. Zo verzekert u nooit teveel! De medewerkers van Twenthe verstrekken u graag alle informatie hierover, uiteraard geheel vrijblijvend. En de uitvaartverzorging? Die blijft onveranderd en op de wijze zoals u dat wenst. Heel flexibel dus.

Heeft u vragen over het lidmaatschap of wilt u informatie over de plaatselijke uitvaartkosten? Bel vrijblijvend of stuur een email naar info@twenthe.nl of kijk op de website www.twenthe.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het bestuur of stuur een email naar secretariaat@barbarahaaksbergen.nl

Adresgegevens: Uitvaartverzekering Twenthe NV, Postbus 191, 7500 AD Enschede, tel. 053-4312732,

Let op:

Uitvaartvereniging St. Barbara is het niet toegestaan te adviseren of te bemiddelen in verzekeringen, omdat de vereniging hiervoor geen vergunning heeft. Twenthe is wel in het bezit van de juiste vergunningen. De vereniging vindt het belangrijk dat leden (maar ook niet-leden) worden geïnformeerd over het lidmaatschap en de plaatselijke uitvaartkosten. In dit kader is een samenwerkingsverband met Twenthe gesloten. Twenthe kan als zelfstandige Nederlandse verzekeraar (aanvullende) uitvaartverzekeringen aanbieden, maar uiteraard is een ieder geheel vrij te kiezen welke maatregelen zij willen nemen om de uitvaartkosten te dekken. Dit kan door middel van ons lidmaatschap, verzekeren, sparen en mogelijk ook nog op andere manieren.