Besluiten genomen in de algemene ledenvergadering van 23 mei 2023