Contributie per 01-01-2023

Let op!  Bedragen gelden vanaf 01 januari 2023

Contributies gelden per jaar en het volledige bedrag wordt jaarlijks, via automatische incasso, in de maand mei geïnd. Contributies gelden per persoon. Kinderen jonger dan 18 jaar, waarvan tenminste een van de ouders lid is, zijn gratis lid. Leden die 77 jaar zijn geworden komen in contributie groep 37, met ingang van het volgende boekjaar. Bij betaling per acceptgiro of per kas betaalt u naast de te betalen contributie, een administratievergoeding van € 5,00, voor de extra kosten die hiervoor gemaakt worden.

Machtiging tot automatisch incasso afgegeven? Dit kan heel eenvoudig op deze website, klik  op de tab “wijzigingen doorgeven”  Wij incasseren in de maand mei de jaarlijkse contributie.

Contributie geldende voor 2023

Leeftijd op het moment van lid worden is bepalend voor de contributiegroep.
Leeftijd 18 t/m 31 jaar gaan ieder jaar met de leeftijd mee, tot men 32 jaar is,
dan blijft men in CG 32.
Als de leeftijd van 77 jaar is bereikt gaat men bij de inning van de contributie in het jaar
daarop naar CG 37.
Contributiebedragen zijn per jaar.

CG* Bedrag Leeftijd Oude CG
Tot en met 17 0,00 0-17 jaar 31
18 43,00 18 jaar 32
19 44,25 19 jaar 32
20 47,75 20 jaar 32
21 50,10 21 jaar 32
22 51,30 22 jaar 32
23 52,50 23 jaar 32
24 53,75 24 jaar 32
25 54,90 25 jaar 32
26 57,30 26 jaar 32
27 59,70 27 jaar 32
28 61,45 28 jaar 32
29 64,20 29 jaar 32
30 65,70 30 jaar 32
31 68,35 31 jaar 32
32 74,15 32 jaar 32
33 98,70 33 jaar 33
34 112,15 34-40 jaar 34
35 140,65 41-50 jaar 35
36 191,65 51-55 jaar 36
37 39,25 > 77 jaar 37
38 3200,00 > 55 jaar 28 Inkoopsom

* CG = ContributieGroep